Jakým právem?

22.10.2015 15:07

    Měli jsme jako kluci občas takovou zábavu. Srolovali jsme tenkrát největší a nejčtenější noviny do ruličky a bili jsme se s nimi po hlavě. A při tom jsme střídavě vykřikovali otázku: „Jakým právem mne biješ?“. A na ni jsme vykřikovali odpověď. „Rudým!“. Je fakt, že teď mi to připadá poněkud přitroublé, ale v době puberty to jistě bylo vtipné a ještě s jistým nádechem protirežimního odboje.

    Občas si na toto klukovské blbnutí vzpomínám, když si pokládám otázku, jakým právem nás majstrují ti, kteří se, ač v menšině, samozvaně pasovali na etalony citu i rozumu, na garanty svobody, humanity a demokracie, na svědomí národa a na národní šafáře, kteří již jen z pozice své existence jsou přesvědčeni, že mají puvoár na to, aby nám vnucovali svůj jediný názor na to, co je dobré a co je zlé, co je pravda a co je lež.

    Prý vědci, umělci, žurnalisté, politici, odborníci, elita a svědomí národa.

    A já si kladu otázku, proč by měl  literární komparativec, diletantský žurnalista – samouk, či herec, který  celý život na jevišti předstíral, že je například sněhulák, být orientovanější v otázce rizik migrační tsunami, než   tří čtvrtě národa, včetně jiných umělců, žurnalistů, politiků a odborníků a konec konců i včetně mne..

    Proč o tom píšu zrovna dnes? Četl jsem  vyjádření kohosi z této skupiny, kde obviňoval politiky, kteří se staví proti migraci, z předvolebního populizmu. Tři čtvrtě naší populace je zdůvodněně proti ustupování migrantům v jejich invazi do Evropy. Tak proč by to tři čtvrtě politiků necítilo stejně? Co opravňuje autora této akuzace k této dehonestaci jinak a většinově smýšlejících politiků?

    Co dává právo této namyšlené „čtvrtinové“ skupině stavět své názory nad názory většiny, většinu dehonestovat a odsuzovat?

    Copak tato „svědomí národa, obhájci svobody a ochránci demokracie“ neuznávají demokratický princip většiny? Nebo ho uznávají jen tehdy, kdy jim to vyhovuje? Nebo jsou ve svých představách přece jenom o něco rovnější, volnější a bratrsštější, než ten pro ně sice většinový, ale hloupý plebs?

Co napsat závěrem? Snad jen doporučení s varováním: Každý by měl čurat jen tak vysoko, na jak vysoko má. Chce-li čurat výše, načurá si na hlavu.

Jirka B.

Diskusní téma: Jakým právem?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek