Kaňon Tarn

05.10.2016 14:21
Kaňony jsou krásnou ukázkou síly přírody. Některé jsou hluboké i stovky metrů, s kolmými stěnami připomínají mohutné jizvy v krajině.
 
Kaňon nemůže vzniknout všude. Hornina musí být dostatečně pevná, soudržná, aby se strmé až kolmé stěny vůbec uddržely. V krajině má být omezená vodní eroze, jinak by tekoucí voda horninu rozrušila. Takovým podmínkám vyhovují pouštní a polopouštní oblasti – a také ty oblasti, kde se voda rychle ztrácí do podzemí. Kaňony se proto často vyskytují v krasových oblastech.
 
Převzato z Radim Kettner, Všeobecná geologie III

 
Krasových oblastí je na světě opravdu hodně. Stejně jako lidé ukládají přebytečné materiály, příroda uložila oxid uhličitý do vrstev vápenců. Je ho tam mnohonásobně víc, než v uhlí nebo ropě. Uložila ho tam dokonce víc, než bylo vhodné, dnes je ho v atmosféře vlastně méně, než rostliny potřebují. Kaňony ve vápenci máme i u nás, třeba v Moravském a Českém krasu. Spousta krasových kaňonů je ve Slovinsku a Chorvatsku. Jedny z největších najdeme na jihu Francie. Patří k nim i kaňon Tarn.

Kaňon Tarn, stejně jako mnoho jiných kaňonů, je turisticky přitažlivé místo. Lidé obdivují jejich mohutnost, skalní tvary a výhledy. Kaňony však mají i své zvláštní klima a důsledku toho i zajímavé rostliny a živočichy. Vápenec se usadil již v druhohorách, samotný kaňon je však relativně mladý – čtvrtohorní.

Pojďme tedy na malou procházku po hraně kaňonu

Pokud kliknete na obrázek, zvětší se. Můžete si všechny pustit i jako slideshow, ale varuji, je jich přes 200,

 

 
 
Kaňon Tarn - skály, stromy a daleké rozhledy  

 

 

Mezi skalami jsou vstupy do jeskyní  
 
 
Hluboko dole teče řeka  
 
 
Okraj krasové planiny se rozpadá na jednotlivé skály  

 

 

Krajina supů  

 

 

Zde kdysi stála skalní brána  

 

 

Ráj pro horolezce  

 

 

 Někdy se na okraji kaňonu odlamují skalní bloky  

 

 

 Skalní brána je troska bývalé jeskyně  

 

 

 Rezavé zbarvení způsobují sloučeniny železa  

 

 

 Skály jsou desítky metrů vysoké  

 

 

 Horní část kaňonu  

 

 

 Tmavé pruhy mají na svědomí sloučeniny manganu  

 

 

Místy vznikla i malá skalní města  

 

 

Kolem horní hrany kaňonu jsou jednotlivé skály  

 

 

 Kaňon Tarn je stovy metrů hluboká rýha v téměř rovinaté krajině  

 

 

 Zde si příroda odložila oxid uhličitý  

 

 

 Jen na málo místech vedou silničky až nahoru  

 

 

 I když zde potkáte jen málo lidí, je cesta pečlivě upravena  

 

 

 Zbytek staré jeskyně  

 

 

 Kaňon Tarn  

 

 

 Kaňon pokračuje do nedohledna  

 

 

 Protější stěna kaňonu je už v oparu  

 

 

 Zdejší jeskyně byly osídleny od pravěku   
 

 Ovce a kavyl. Tak se udržuje step    
Další část fotografií jsou rostliny a pár živočichů - jde o pohled pod nohy, na to, co lidé často přehlížejí.