Už zase táhnou stáda snobů?

30.06.2016 20:23

Už zase táhnou stáda snobů?

Reaguji na diskuzi, která se rozvinula na BBLN u článku pana J.Beránka, který si dovolil veřejně se podělit o radost z nového zahradního bazénu.

V diskuzi se od části diskutujících dozvěděl, že je vlastně snob, neekologický sobec, stavební břídil a v podstatě hlupák a stavitelský diletant. A pak ještě pár osobních nadávek a urážek vzhledem k jeho osobním politickým a společenským názorům.

Tedy, vzhledem k nemožnosti se vyjádřit pod uvedeným článkem (má prohibice na BBLN stále platí) se vyjádřím zde.

Nemyslím si, že by bylo pořízení si bazénu snobárna. Je to praktická záležitost, která umožňuje si zpříjemnit život. V životě mne nenapadlo, že  pořízení bazénu jsem motivoval snahou vyvýšit se nad okolí a nějak se předvádět, ačkoli máme bazén čtvrt století a byli jsme opravdu jedni z prvních bnejen v naší obci. Přemýšlet takto může jen někdo s nějakým osobnostním hendykepem, jako je zloba, či závist.

Bazén jsme si pořídili proto, že zezelenaly okolní rybníky, které jsme do té doby používali ke koupání v letní sezóně. Koupáme se rádi, děti byli malé, měli jsme na bazén místo i prostředky, byla to konsensuální rodinná priorita, tak jsme si ho pořídili. Dokonce s americkou technologií, nikoli z potřeby demonstrovat naši „movitost“ a „světovost“, ale proto, že v té době tu jiná technologie nebyla dostupná. K americké technologii jsme pořídili bazén svařovaný z polyetylenových desek. Nikdy jsem ani na minutu nelitoval této investice. V sezoně, která u nás bývá přibližně půlroční, začínáme v dubnu a končíme v říjnu, se koupám takřka každý den, v příhodné dny několikrát denně. Bazén nemá vytápění, ale jsme otužilí. Včera jsem se koupal čtyřikrát, ráno v sedm, odpoledne ve čtyři, večer v osm a o půlnoci. Dnes v sedm ráno, teď tam půjdu, až to dopíši a pravděpodobně okolo půlnoci znova. Prostě mám chuť se namočit, nebo zaplavat si, tak se spláchnu, nebo zaplavu. Je to pohodlné, praktické, dostupné.

Neznamená to, že pohrdám veřejnými plovárnami, mám předplatné na Barrandov, které využívám mimo naší sezónu, ev. mám-li chuť na něco většího.

Výtka, že každý má možnost si jít zaplavat na veřejné koupaliště, je asi tak nemístná, jako  eventuální poukázání na snobství majitelů záchodu v bytě, když si dotyčný může dojít na WC na autobusovém nádraží v okresním městě.

Co se spotřeby vody týká, nevidím v bazénu až takový negativní problém, spíše vidím pozitivum. Bazén poslední roky nevypouštím zcela, nýbrž část vody zachovávám, na jaře čistím a bazén dopouštím ze studny. Použitou vodu a vodu z filtrace využívám k zálivce, koncentrace chemikálií je tak nízká a technika zálivky taková, že se nikterak negativně použití takové vody neprojevuje.

Osobně mne šetření vodou dosti zajímá, dokonce náš projekt na toto téma zvítězil a byl honorován částkou 25 000 šilinků v ekologické soutěži vypsané vládou spolkové země Vídeň v roce 1992 . Tenkrát jsme předložili projekt násobného využití pitné vody a dešťové vody v domácnostech na vodu technickou. Osobně jsem časem tento projekt doma částečně realizoval a další stupeň tohoto násobného využití vody k realizaci připravuji, takže část použité vody u nás „pracuje“ vícekrát, než že po umytí rukou či opáchnutí zeleniny odtéká kanalizací.

Spotřeba chemikálií pro bazén je v podstatě jedna triotableta na týden, takže produkce chloru z bazénu je nižší, než produkce chloru z jednoho pisoáru na veřejném záchodku.

Jinak si myslím, že vzhledem k počtu bazénů v ČR, tedy cca 400 000 a vzhledem k objemu, který bych odhadoval na průměrných15 m2, je existence bazénů s 6 miliony kubíků vody poměrně  obsáhlý objem retence vody v krajině, navíc prakticky rozptýlený, což je pro ČR výhodné, neboť jsme odkázáni pouze na srážkovou vodu a její zadržení v krajině je prospěšné, zvláště je-li zpětně vracena do půdy a vracena tak do přirozeného koloběhu vody vsakem a odparem, nikoli vypouštěna do kanalizace a co nejrychleji vracena vodotečemi do moří mimo území státu. Nehledě na to, že bazén ovlivňuje mikroklima zahrady a zároveň je pohotovostní požární nádrží.

Tím jsem vyjádřil svůj názor na námitku o plýtvání vodou a kontaminaci prostředí chemikáliemi.

K různým katastrofálním technickým věštbám a posudkům stavby bazénu p. Beránka se zodpovědně a validně vyjádřit nedokážu, ač se ve stavebnictví pohybuji nejméně od svých 15 let, kdy jsem „stavěl“ Strahovský stadion. Od té doby jsem se takřka nepřetržitě prakticky podílel na stavbách a rekonstrukcích mnoha objektů, naposledy včera, zároveň žiji v prostředí stavařů, neboť podstatná část rodiny ve stavebnictví podniká, ale taková „zásadní“ vyjádření, jako v diskuzi uvádějí někteří tamní blogoví mistránkové, bych si netroufl vydávat.

K námitkám o „bordelu“ okolo bazénu pana Beránka jen to, že když se něco dělá, tak se nadělá. Takové „blbé kecy“ mohou mít jen ti, kteří nikdy nic nedělali, nebo ti, kteří chtějí záměrně urazit.

A pak z té diskuze vyplývá jedna zajímavá věc. Rozdílnost názorů na bázi politického přesvědčení. Je zajímavé, že tzv. dobroseři už dosáhli přesvědčení o své vševědoucnosti i v problematice bazénů a prizmatem své sebou pociťované  nadřazenosti snobsky hodnotí a nálepkují. To jsou ti nabubřelí snobi. Takže těm vzkazuji jeden citát: „Komu se nelíbí za mé a na mém, ten ať si pořídí za své a na svém!“.

A nebo méně intelektuálně: „Komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí!“.

Jirka B.

P.S. A teď jdu hupsnout do bazénu.

Diskusní téma: Už zase táhnou stáda snobů?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek