Nic než národ, Čechy Čechům a my jsme tady doma!

18.11.2015 11:22

Nic než národ, Čechy Čechům a my jsme tady doma!

„Nic než národ!“, „ Čechy Čechům!“  a „My jsme tady doma!“, zaznívá stále častěji v poslední době v ulicích našich měst. A ti, kteří se sami pasují na etalon etických a morálních kriterií, pravdy a lásky, využívají textu těchto hesel k morálnímu odsudku svých skandujících oponentů a nálepkují je dehonestacemi a akuzacemi do fašistů, nácků, xenofobů a vůbec morálních a etických zrůd. Rád bych se nad těmito hesly trochu blíže zamyslel.

Heslo „Nic než národ!“ je první část myšlenky tzv.Otce národa, tedy vědce a politika Františka Palackého. Celá ta sentence zněla „Nic než národ nemůže přežít!“. Tato myšlenka je sice poplatná polovině 19. století, ale v podstatě zjednodušeně akceptovaná je platná dodnes. Člověk může přežít jen ve společnosti, to znamená v rodině, rodu, či národu, což je tak společenství uchopitelné kvality i kvantity. O tom, že je to přirozené, o tom svědčí krachy pokusů o umělé koncepty konstruovaného evropanství, či multikulti excesy.

K heslu „Nic než národ!“ mám ty výhrady, že doba se přece jen poněkud změnila a podmínky našeho světa umožňují i jiné možnosti přežití, než čistě uvnitř národa.

„Čechy Čechům!“ je v podstatě verbální formulace činů Masaryka a Beneše a mužů 28.řijna okolo nich, kteří novou Republiku Česko-Slovenskou koncipovali na základě národního státu explicitně Čechů a Slováků, což zakotvili v ústavě a příslušníky ostatních národů tím cíleně odsoudili do role druhořadých a třetiřadých občanů. Tuto myšlenku „Čechy Čechům!“ pak Beneš završil poválečným odsunem jedné pětiny obyvatel ČSR na základě národnostní jinosti mimo území jejich po staletí domovského  státu. Vzhledem k tomu, že Masaryk a Beneš jsou stále deklarováni jako obdivuhodné totemy našeho národa a pylony našeho státu, nedělají skandující tohoto hesla nic jiného, než že se přihlašují k „světlým tradicím masarykovské demokracie“.

Osobně mám k heslu „Čechy Čechům!“ tu výhradu, že zastávám teritoriální princip občanského státu, to znamená, že stát je těch, kteří jsou jeho občany a podílejí se na budování prosperity občanů a teritoria státu, a to bez ohledu na národnost.

S heslem „My jsme tady doma!“ plně souhlasím, protože my tu jsme opravdu doma. Mí předkové tuto zemi a stát kultivovali po staletí, žili zde, rodili se i umírali. Své domovské právo tak mám nejen vydržené, ale protože v kultivaci této země jsem pokračoval celý dosavadní život i já, tak i zasloužené. A jako takový, ať se to komu líbí, nebo nelíbí, mám přece jen nějaká podílnická vlastnická práva na tuto zem. A se zodpovědností k mým předkům i potomkům nemám právo prošustrovat morální, kulturní, sociální a ekonomické hodnoty, které moji předkové na tomto teritoriu vybudovali a dát tuto zemi v plen komukoli, kdo by chtěl tuto zemi rabovat či na ni parazitovat.

Ano, já jsem tady doma! A nadávat a urážet se za to od nikoho nenechám a budu to já, kdo si bude určovat, koho si k sobě domů pustí či nikoli. A jsem přesvědčen o tom, že v tom se shoduji s podstatnou většinou občanů této země!

A těm, co mne za to budou nálepkovat za xenofoba, nácka a morální zrůdu, těm bych rád připomněl slova naší hymny „ a to je ta krásná země, země Česká, domov můj!“.

Jirka B.

Diskusní téma: Nic než národ, Čechy Čechům a my jsme tady doma!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek