Modleme se za Paříž ? To je málo!

15.11.2015 13:08

Modleme se za Paříž ? To je málo!

 

Na pařížských chodnících ještě nezaschla krev a již je tato tragedie mrchožroutsky zneužívána k lacinému a v souvislosti dost odpornému zviditelňování kdekoho. Kdo se nepřihlásil k jalové  mediální kampani „Pray for Paris“, jako by nebyl. Asi tak stejně, jako ti, co v lednu nebyli Karlíkem Hebdo.

K čemu to bylo a je? K ničemu! Není potřeba se modlit, není potřeba osvětlovat Petřínskou rozhlednu francouzskou trikolórou. To je jen laciné alibi a maskování skutečnosti, že jsme neschopní udělat cokoli smysluplného a proti teroru účinného.

Nemyslím si, že Islámský stát pod tíhou tří milionů lajků fejsbukového modlení složí zbraně a vzdá se. Ani si nemyslím, že se dají na pokání proto, že na Petříně tři dny bude svítit věž a pak zhasne. Islamisté budou útočit dál, jen oprávněně přesvědčeni o tom, že ti odporní nevěřící nejsou schopni adekvátní nekompromisní odplaty. Nepůjdou se kát, jen získají pochopitelné sebevědomí k dalším akcím.

Není potřeba se modlit a falešně předstírat zdrcení. Je třeba se vzmužit a jít do tvrdého ozbrojeného protiútoku. Chceme-li přežít, nic jiného nám nezbývá.

A naše vláda by měla reagovat tak, že v současnosti odmítne přijímat jakékoli migranty, migranty nacházející se na našem území hloubkově prověří, ty kteří budou uznáni azylu hodní, internuje pod kontrolou a ostatní neodkladně vyhostí. Trvale zde žijící vyznavače islámu by měla vláda jmenovitě upozornit na nutnost bezpodmínečně respektovat zákony a zvyklosti naší země, vůdce islámské komunity v Česku upozornit na jejich osobní zodpovědnost za loajálnost islámské komunity vůči České republice a z  jakéhokoli porušení tohoto vyvodit tvrdé důsledky.

Dále by měla vláda deklarovat a demonstrovat veřejně akceschopnost armády a policie k účinné kontrole a ochraně hranic a k potlačení nepokojů a dalších násilných akcí namířených proti občanům České republiky.

A v neposlední řadě by měla vláda zintenzivnit přípravu obyvatel k civilní obraně výukou první pomoci, výukou preventivních opatření v případě veřejného ohrožení a řešení následků mimořádných situací a také zahájit výcvik v branných disciplinách a obnovit brannou povinnost.

Je nutno si uvědomit, že jsme ve válce, jde o život a přežití, proti nám stojí válečnými zkušenostmi ošlehaný nepřítel a válka se teatrálním připichováním placek „Pray for Paris“ nevyhraje!

A dokud, či pokud  se organizace civilní obrany, či branné výchovy neujme státní aparát, pak doporučuji všem, aby se o sebe a své blízké postaral každý sám ve svém vlastním zájmu. Možná by stálo zato si zajistit zásobu vody na 3 až 4 dny, nějakou rýži či fazole, co se nezkazí, zápalky a svíčky na vaření a svícení, eventuelně si zjistit, co patří do evakuačního zavazadla a připravit se na jeho sbalení.

Není tak těžké kontaminovat vodovodní síť jako jediný zdroj vody, není těžké přerušit dodávku elektřiny a paralyzovat tak větší sídelní aglomerace. Není vůbec těžké rozvrátit systém provozu zvláště větších měst. A předpokládám, že tak by  stávající válka islámu proti Evropě na našem teritoriu nějak propukla. Kdy? Kdo ví?! Kdo ve čtvrtek předpokládal, že se soboty nedožije půl druhé stovky Pařížanů?!

Jirka B.

Diskusní téma: Modleme se za Paříž ? To je málo!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek