Ke kořenům

29.11.2015 15:05

Ke kořenům

Nechci v tomto blogu reflektovat politickou a společenskou situaci kolem nás a poukazovat na nebezpečí z ní vyplývající. Ale nějak to nelze se alespoň neotřít, ač budu psát o něčem jiném. Budu psát o nedostatku vody.

Možná, že „bytovkáři“ to tak nevnímali, ale „chalupníci“ to tak vnímají již několik let. Něco se děje s vodou. Buď není a je vyprahlo, nebo je jí moc, nadělá škody a bez užitku odteče.

Specielně letos si toho bylo lze všimnout, když sedm měsíců skoro nekáplo.

Přesto, že máme poměrně velkou několikakubíkovou jímku na dešťovku a jímáme dešťovku ještě do asi pětisetlitrových nádob, v průběhu vegetačního období a při zalévání poměrně střídmém, jsme s dešťovkou nevystačili a musel jsem začít čerpat z dvou studen na našem pozemku. Nějakou dobu to bylo přilepšení naší vodní bilance, ale záhy jsem studny vyčerpal a ztratila se i spodní voda.

Vím, že vodu lze čerpat i z vodovodních kohoutků, máme u nás „Želivku“, ale jsem společensky zodpovědný, nechtěl jsem plýtvat a odběr jsem omezil na opravdu nutné minimum.

No, výsledkem byla nijak skvělá úroda na zahradě, hodně proschlých stromů a dva nebo tři totálně uschlé.

Je čas si uvědomit, že vody je pár let nedostatek stále větší a budeme-li se chovat k přírodě stejně zpupně, jako dosud, může s námi matka příroda šeredně zatočit.

Osobně jsem se rozhodl změnit hospodaření s vodou jednak směrem k vlastním zdrojům, tedy dal jsem do pořádku dvě studny na pozemku,  dále jsem se rozhodl zvýšit kapacitu jímání a zadržování dešťové vody z okapů budov na pozemku a hlavně jsem se rozhodl vodu, která přichází z veřejného zdroje, tedy vodovodní sítě a je primárně využita při provozu domácnosti, recyklovat k dalšímu využití, zatím co by běžně odtekla do kanalizační sítě.

Rozhodl jsem se, že tzv. šedou vodu, tedy odpadní vodu z kuchyňského provozu, pračky a z koupelen budu svádět, čistit a jímat a přečištěnou vracet jako technologickou vodu k dalšímu využití, tedy hlavně k zálivce, dopouštění bazénu,  eventuálně k dalšímu použití.

K čištění šedé vody jsem se rozhodl použít tzv. kořenovou čističku vody, což je více méně „bazén“ se štěrkovým ložem, kterým protéká odpadní znečištěná voda a je postupně  čištěna bakteriemi usazenými na povrchu štěrkových částic. Tento“štěrkový bazén“ je osázen určitými mokřadními rostlinami, které jednak využívají odpadních produktů bakteriálního čištění pro svoji výživu a jednak dodávají bakteriím svými kořeny potřebný kyslík pro jejich čistící činnost.

Po průtoku kořenovou čističkou , která vizuálně vypadá jako mokřadní záhon, je jímaná voda připravená k dalšímu technologickému využití.

Jsem přesvědčen, že si takto zajistím dostatek pro zahradu potřebné vody, aniž bych ji odebíral více, než v nutné míře, z komunálního vodovodu, využiji ji opakovaně a nakonec ji vrátím zpět do přírody vsakem a odparem.

Nemyslím, že bych ušetřil peníze, alespoň v počáteční fázi ne, ale ušetřím vodu. Docela už mi vadilo, když jsem viděl  v podstatě nevyužitou vodu při mytí rukou, či omývání jablka či nádobí, mizet nezadržitelně v odtoku. Teď bude mít šanci na druhý život.

Vím, že toto řešení není dokonalé a úplně. Bude se týkat jen „šedé“, nikoli „hnědé“ vody, tedy vody i ze záchodů. Ale to by u nás bylo v případě pouhé rekonstrukce příliš nákladné pro vybudování septiku. Také nebudu vodu čistit celoročně, ale jen v období mimo mrazy.

Přesto si myslím, že přispěji svojí hřivnou k onomu opravdu zodpovědnému a konec konců nutnému šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Můžeme si myslet, že jsme kingové, kterým "teče voda z vodovoda", a kterým nikdo nebude nic nařizovat. Ale matka příroda si dá skákat po hlavě jen do určité míry. A pak začne ona skákat po hlavě nám. A myslím si, že  matka příroda, Univerzum, či Pán Bůh, říkejte tomu, jak chcete, už nás má plné zuby. My Univerzum nezničíme. Ono se nenechá. Ono zničí nás, budeme-li drhnout.

Vezměme si to k srdci.

Jirka B.

P.S. Zatím vyměřuji, ale snad na jaře budu mít příležitost referovat o stavbě.

Diskusní téma: Ke kořenům

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek