Kdo postřelil Jana Opletala a proč ?

23.11.2015 14:32

Kdo postřelil Jana Opletala a proč ?

Okolo událostí 17.listopadu se vyrojilo místo piety a racionálního zvažování množství politikaření, účelové fámizace, hysterického zneužívání, a to zvláště, co se „Albertova“ týká.

O vztahu „Albertova“ k tomuto dni jsem psal ve svém článku https://karel-blog.webnode.cz/news/jak-souvisi-albertov-se-studenty-17-listopadu-1939-a-studenti-s-albertovem-17-listopadu-1989/ .

V souvislosti s těmito událostmi jsem zjistil, že hodně lidí o nich mluví, ale málokteří o nich alespoň něco vědí. Je trapné, když media v souvislosti s „bojem o alberovské dědictví“uvedou  media slova rektora University Karlovy, že Jana Opletala zastřelili v Žitné ulici 28.10.1939.

Ostatně, běžně dostupné informace jsou všechny na jedno brdo, tedy že v důsledku studentských demonstrací v souvislosti s pohřbem medika Jana Opletala byly 17.11. uzavřeny české vysoké školy, devět studentských a akademických funkcionářů popraveno a 1200 studentů odvezeno do koncentračních táborů.

Pokusím se zrekonstruovat ony události poněkud  podrobněji a větší šíři.

Vše začalo 28.10.1939, kdy si české obyvatelstvo chtělo připomenout 21.výročí založení Československa. Tento původně státní svátek Němci zrušili a ustanovili normálním pracovním dnem. Připomenutí mělo proběhnout v Praze tichou formou bojkotem dopravních prostředků, kulturních akcí, občané měli mít slavnostní oblečení a čepice „masaryčky“, vrcholem měly být doplňky v barvách české trikolory. Tak nějak demonstrace začaly. V průběhu dne, když byly nenásilné projevy odporu tolerovány českou policií, dostávala demonstrace stále radikálnější formy, začaly se objevovat veřejně zakázané české trikolory a vlajky, začaly se zpívat české vlastenecké písně včetně hymny, demonstrující se začali srocovat a někde napadat Němce a skandovat protiněmecká hesla. Česká policie ze solidarity s demonstranty nezasahovala.

Radikalizace demonstrace vyvolala osobní inspekci státního tajemníka K.H.Franka v ulicích, kde údajně došlo podle některých zdrojů k napadení Frankova osobního řidiče, k jeho zbití, okradení a demolici vozidla. V důsledku tohoto incidentu okolo poledne povolal K.H.Frank k potlačení demonstrace jednotku SS z kasáren v Karlíně a ze schodů Národního muzea tuto represivní akci na Václavském náměstí osobně řídil.

Dopolední průběh demonstrace a její radikalizace byla hlavně v režii vysokoškolských studentů. Docházelo k násilným střetům mezi demonstranty a německými vojáky, kteří zatýkali demonstranty. Na Václavském náměstí demonstranti zbili a odzbrojili dva esesáky.

V poledne se studenti sešli v Hlávkově koleji a zřejmě došlo k diskuzi, co dál. Někteří studenti poukazovali na nebezpečí represí ze strany Němců, Jan Opletal, coby nižší kolejní funkcionář se vyjádřil tak, že nikoho nenutí, ale on půjde demonstrovat i odpoledne, vedoucí studentské samosprávy pronesl morální apel k účasti s tím, že pronesl frázi, že koleje jsou vlastně kasárna odbojářů. Myslím, že tato věta, která se donesla na gestapo, byla v celém kontextu velmi důležitá.

Při odpolední a podvečerní demonstraci se agresivita obou stran stupňovala, jednotka SS zahájila střelbu a proti demonstrujícím, kteří se stáhli z Václavského náměstí na náměstí Míru zasáhla obušky česká jízdní policie. Dav demonstrujících byl vytlačen z náměstí Míru do ulice Žitné, kde dav narazil na oddíl SS, který zahájil na demonstranty opakovaně střelbu. Ta těžce zranila 5 demonstrantů, další 3 těžce zranění byli na Karlově náměstí a další 3 jinde po Praze.

Jeden zraněný, a to Václav Sedláček umírá při převozu do nemocnice, zraněný medik Jan Opletal je operován na chirurgické klinice na Karlově náměstí. Po 14 dnech však umírá na následnou infekci.

Zajímavé je, že Jan Opletal nebyl zraněn vojenskou puškou, ale střelou z pistole zblízka do břicha. To, a že gestapo zabavilo projektil, vyvolalo různé spekulace, kdo mohl Opletala postřelit. Vyvolává to otázky a spekulace, zda byl J.Opletal postřelen náhodně, nebo jmenovitě záměrně. Vyvolává to spekulace, zda bylo stříleno ze strany německého kordonu, nebo z davu demonstrantů a vyvolává to spekulace, zda byl postřelen německým agentem v davu demonstrujících, nebo někým z řad českých demonstrantů. Všechny varianty a jejich kombinace jsou možné.

Nicméně, tato stotisícová demonstrace 28.října nebyla důvodem k cíleným represím proti českým vysokým školám a českým vysokoškolákům.

Důvodem k uzavření českých škol a represím proti vysokoškolákům byly opakované protiněmecké projevy po pohřebním průvodu dne 15.11.1939, kdy skupinky vysokoškoláků vyvolávaly nepokoje po Praze a napadali přítomné Němce. Opět zasáhla německá policie a branná moc a zatkla desítky účastníků.

Na základě toho incidentu bylo večer 16.11.1939 rozhodnuto v Berlíně o uzavření českých vysokých škol na tři roky, o exemplární popravě 9 vysokoškolských funkcionářů a o internaci okolo 1200 studentů v koncentračních táborech také na tři roky. Samotná akce byla provedena brzy ráno 17.11.1939.

Popravení a internovaní nebyli odsouzeni na základě viny a soudu, nýbrž podle zvláštního válečného nařízení k zastrašení české společnosti. Německo už bylo dva měsíce v podivné válce s Francií a Velkou Britanií. Nemohlo si dovolit, aby ve středu jejich rozšiřujícího se imperia bylo slabé místo s koncentrovaným odbojem. Aby vysokoškolské koleje byly českými kasárnami a vysoké školy generálním štábem odboje.

Jirka B.

Diskusní téma: Kdo postřelil Jana Opletala a proč ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek